In Kỹ Thuật Số

Trong thời đại số hóa, các phương pháp in cũ và truyền thống đang suy thoái dần. Công nghệ in KTS trực tiếp (DTG) trên quần áo là một quy trình in mới trên các vật liệu dệt bằng quá trình tự động cuả máy in chuyên dụng.Nói cách khác, kỹ thuật này là một mô hình nâng cấp của máy in kỹ thuật số trên giấy in. Sự khác biệt duy nhất là DTG in trên vật liệu dệt bằng công nghệ in phun nước chuyên dụng (mực in trên vải- hóa chất gốc nước).
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X